Naast puppy gedrag de blog die je hiervoor kon lezen is er ook een vorm wat we noemen ”superieur gedrag”. In puppy gedrag lees je hoe je makkelijk iemand op een voetstuk plaatst. Je zoekt naar verbinding door de ander groter te maken dan deze is en uiteindelijk de sokkel even hoog is. Als we namelijk de ander op een voetstuk plaatsen, waar zet je jezelf dan neer? En als we onbewust hiermee doorgaan ervaren we dat de ander die op het voetstuk nog staat, (door je eigen kijkwijze!) dit kan uitmonden in een vorm van superieur gedrag. Dit kan je zien als manipulatie. Of een trigger hoe ver een ander kan gaan om uiteindelijk de “macht” te hebben. Ik noem grootse woorden om het duidelijk te maken.

Respectvol kijken
We stoten geregeld onze neuzen in het leven om een lesje te leren of in te zien hoe een overtuiging of belemmering bekeken kan worden met andere ogen. In liefde iets gaan zien, heeft soms even tijd nodig. Want in hoeverre ervaar je dat de ander niet respectvol naar je is en als je verder kijkt dat het eigenlijk wat vertelt over met hoeveel respect ga je om met jezelf?

Een onprettige ervaring kan je ervaren als, dat is aan mij gericht! Op dat moment kan je ondersteboven ervan zijn. Afvragen of je echt zo vergist hebt. Zien dat de ander het lef heeft om deze streek zo uit te voeren, en van het ene oordeel kom je in de andere terecht. Dit is wat je kan noemen veroordelen van de situatie. Terwijl als je gaat kijken door een nieuwe bril zie je wellicht die ander en wat de ander eigenlijk wil zeggen. Pijn bijvoorbeeld kunnen we heel gemakkelijk op de ander projecteren en door hier helder naar te kijken kan de ervaring direct milder worden of zelfs verdwijnen. Je kantelt hiermee de situatie. Natuurlijk door goed na te voelen en vanuit dezelfde helderheid te blijven kijken, kunnen nieuwe besluiten genomen worden. Door onderzoek kan je gaan zien wat je zelf hebt gecreëerd en wat aanvoelde als superieur gedrag.

Hoe kan dit ontstaan?

Veelal mogen we het gaan zoeken bij onszelf. Hoe zien we de ander. Superieur zijn kent geen bestaan, we hebben het gemaakt en door met de energie te gaan spelen kan er een ander inzicht voor komen. Het heeft met het voeden te maken van verbindingen. Wat bedoel ik daarmee. Nu we hebben allemaal onze verbindingen met mensen om ons heen. Door hoe wij reageren voeden we onbewust een ieder ander. Als iemand een vervelende opmerking maakt, kan onze reactie zijn dat we de vrede willen bewaren en het toe sussen, of dat je gaat steigeren, er tegenin gaat of je wang keert en vertrekt. Onze reactie is de uitkomst en dat is een gedrag dat we hebben overgenomen of aangeleerd, en weergeven.

Met een afstand kijken levert nieuwe informatie op en creëert een andere verbinding. Misschien wil je de situatie even laten liggen om er op een ander moment terug te komen. Hierdoor geef je jezelf en de ander de ruimte. Ook de situatie veranderd hierdoor in energie en wordt anders, misschien zelfs zachter. We vallen de ander niet aan, maar geven wel met respect en liefde voor onszelf om het juiste antwoord te vinden en je zet je eigen grens neer. Sommige gedragingen ontstaan doordat je jezelf te klein maakt. Niet je eigen licht staat en daardoor die ander op een voetstuk plaatst of zelfs als superieur betittelt. Eigenlijk doet die ander niks verkeerd, alleen was ons signaal onduidelijk. 

Jezelf durven zijn is ook laten weten als je iets niet fijn vind. Als je het ergens niet mee eens bent. Dat is pure liefde en respect, voor jezelf en voor de ander. Gedrag dat ons triggert is een spiegel tot onderzoeken, ontleden, opnieuw zien en gaan leren er naar te handelen. In zeg: “Zelfrespect is pure liefde”


Facebooklinkedinmailby feather

Geschreven door

Willemijn Wiegmans

Willemijn Wiegmans